Affiliates and Strategic Partnerships

Küçük ve orta ölçekli  Rüzgar tribünleri '' Performans Ölçüm Labarotuarı '' 30 KW Rüzgar Türbini ile birlikte  ArGe işbirliği çerçevesinde Firmamız tarafından kurulmuş ve İTÜ Enerji Enstitüsü ''Yenilenebilir Enerji Anabilim Dalı'na'' 24 Kasım 2009 tarihinde bağışlanarak hizmete Sunulmuştur

TOP