DOĞRU HEDEFLERE DOĞRU YAKLAŞIMLARLA ÜST DÜZEY KALİTEDE, KALICI ÇÖZÜMLEMELER…

Permosan Grup, enerji sektöründeki gelişmeleri, çeyrek yüzyılı aşkın süre içinde edindiği inşaat, mühendislik, taahhüt ve proje yönetimi konularındaki tecrübesiyle birleştirmiştir. Kaliteli, güvenilir, rekabetçi, çevre dostu enerji üretmeyi ve operasyonel mükemmellik anlayışıyla yaratıcı çözümler geliştirerek sektörde yer almaktadır.

Permosan Grup’un enerji üretimi üzerine çalıştığı alanlar, aşağıda maddeler halinde sıralanmış olup;bu alanlarda araştırma, geliştirme ve uygulama faaliyetleri devam etmektedir

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

   

 • RES
 • PV
 • CSP
 • JEOTERMAL
 • HİBRİD SİSTEMLER
 • ENERJİNİN DEPOLANMASI

           

Proje Araştırma

Enerji üretimindeki önceliği, kalite ve verimlilik üzerine olan Permosan, bu bağlamda yeni projeleri için araştırmalar yapmaktadır.

Yeni proje sahalarını ve teknolojinin getirdiği yeni üretim tekniklerini yakından takip ederek kaliteli enerjiyi üretme çalışmaları yapılmaktadır. Permosan A.Ş. sektörde faaliyet gösteren diğer oyuncularla da işbirliği halinde olarak, farklı bakış açılarını değerlendirip sektöre uygun çözümler üretmek üzere çalışmaktadır.

Rüzgârdan elde edilebilecek enerjiyi kullanmak üzere, hayata geçirilen projelerin tecrübesi ışığında, yeni projeler için operasyonel araştırmalar yapılmaktadır. Rüzgâr potansiyeli yüksek yeni RES sahaları araştırılmakta ve santrallerde verimi yükseltmek için kullanılan yeni teknikler incelenmektedir.

Araştırmalar sırasında, türbin üreticileri, diğer RES proje şirketleri ve dünyada bu konuda faaliyet gösteren kurumlar ile sürekli iletişim halinde, en kaliteli enerji üretimini sağlayacak santral projeleri için araştırmalar yapılmaktadır. Rüzgâr enerjisi potansiyeli analizi ile ilgili, yaygın olarak kullanılan yazılımlar tedarik edilerek eğitim ve sertifikasyon çalışmaları yapılmıştır.

Jeotermal enerji, dünyanın sahip olduğu en temiz, güvenilir ve yüksek verime sahip (%95 verim) enerji kaynağıdır. Permosan, bu enerji kaynağının yer aldığı sahaları uzman kişi ve firmalar ile işbirliği halinde araştırmaktadır. Üretim teknikleri konusunda, mevcut santraller ve gelişen teknoloji hakkında elde edilen bilgiler ile yeni projeler oluşturmak üzere çalışılmaktadır.

Farklı enerji kaynaklarının bir arada kullanılarak, kesintisiz, güvenilir ve kaliteli enerji üretimi sağlama konusunda araştırmalar yapılmaktadır. Yüksek verim alınacak hibrid sistemler için, bir arada kullanılacak farklı enerji kaynaklarının birbiri ile uyumu üzerinde analizler ve optimizasyon çalışmaları yapılmaktadır.

Yenilenebilir enerji sektörünün önünü açabilecek, münferit uygulamaları tam verimli ve yeterli kılabilecek en önemli konu enerjinin depolanmasıdır. Bu konuda yenilenebilir enerji santrallerinde uygulanabilecek çözümler araştırılmaktadır. Depolama sistemlerine dair gelişen teknoloji takip edilmekte ve bu konuda ortaya konulabilecek yeni çözümler üzerinde çalışılmaktadır. Bu hususta özellikle atalet depolama (Fly-Wheel) teknolojisinin yenilenebilir enerji sistemleri ile entegrasyonu üzerine çalışmalar yapılmaktadır.


Permosan Grup,  proje sahası üzerinde geliştirme çalışmaları yürütmüş ve bu projelerin lisans hakları için 1 Kasım 2012’de EPDK’ ya başvuruda bulunmuştur.

Türkiye genelinde rüzgar projeleri için verimli bölgelerde ölçüm ve proje geliştirme çalışmaları devam etmektedir.

Permosan Grup, inşaat ve enerji sektöründeki tecrübesi ile, anahtar teslimi inşaat ve elektrik işlerine tamamlamıştır.

 • Proje Yönetimi
 • İnşaat (Türbin temelleri, vinç platformları, saha yolları, kumanda binası)
 • OG elektrik sistemleri, kablolama ve şebeke bağlantısı
 • İzleme ve Kontrol Sistemleri
 • Test ve Devreye Alma işlerini üstlenmiştir.
TOP